Vyšetření zraku

Provádíme odborné měření zraku pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení. Vyšetření provádí optometristka Bc. Iva Cechová. Na vyšetření se u nás můžete objednat na telefonních číslech +420 607 090 612, +420 568 423 713, emailem inoptik@inoptik.cz nebo online.

Kdo je to optometrista

Je zdravotnický pracovník, který se specializuje na vyšetření zraku a aplikaci kontaktních čoček, doporučí vám vhodnou korekční pomůcku pro váš zrak.

Optometrista má bakalářský nebo magisterský titul, který získal studiem oboru Optika a optometrie. Protože se toto studium soustřeďuje téměř výhradně na zrak, mají tito specialisté velmi široký přehled o metodách korekce refrakčních vad. Optometrista může pracovat samostatně, pokud splnil podmínky zákona a získal registraci MZČR. Je povinen se i nadále vzdělávat, aby mu byla registrace prodloužena i na další období.

Výhody vyšetření u optometristy

Optometristu najdete většinou v oční optice, nyní již také v některých zdravotnických zařízeních. Nespornou výhodou je čas, který Vám může věnovat. Vyšetření u optometristy zatím nehradí zdravotní pojišťovny.

Samotné vyšetření zraku trvá 20 až 30 minut. Optometrista se Vás zeptá na Vaše předchozí potíže se zrakem, na Váš zdravotní stav. Pak si změří Vaše brýle, pokud už nějaké nosíte a ověří si, jak s nimi vidíte. Změří zrak na automatickém refraktometru, který však poskytuje pouze orientační údaje o refrakčním stavu oka a není možné podle něj zhotovit brýle. Toto vyšetření není nezbytné, ale značně usnadňuje a zrychluje vyšetření.

Nyní již přistoupí k samotnému zjišťování dioptrií - sklíčkování. Tato část nejde nahradit žádným přístrojem, protože to, jak vidíte, je zcela subjektivní. Nakonec by Vám měl vyšetřující vysvětlit, k jakému závěru dospěl, objasní Vám, jakou refrakční vadu máte, jaká bude pro Vás vhodná optická pomůcka, jaký typ skel je vhodný i s ohledem na Vaši profesi nebo zájmy. Může Vám pomoci vybrat vhodnou brýlovou obroučku.

Optometrista je kompetentní také aplikovat kontaktní čočky, tedy doporučit vhodný typ, naučit vás s nimi zacházet, pečovat o ně, kontroluje stav oka atd.

Zrak je jedním z pěti lidských smyslů a je považován za jeden z nejdůležitějších, protože jím získáváme více než 80% informací, které působí na náš organismus. Každá porucha zraku může vést k obtížím. Snažíme si zrak chránit, zlepšovat a na základě nových informací a myšlenek vyvíjet pomůcky, které by k tomuto přispěly.

Galerie

Image

Kontakt

Husova 96
675 31 Jemnice
inoptik@inoptik.cz
607 090 612
568 423 713