Brýle
Image

DOKONALÉ

 • ultrazvukový čistící proces je velice efektivní
 • odpadá mechanické opotřebení, vznikající třeba při kartáčování
 • stejně kvalitně vyčistí i složité, členité, nedostupné plochy

Je v současné době nejprogresivnější technologií odstraňování volně přilnutých nečistot na předmětu. Tato metoda spočívá v kombinaci chemicko-mechanického čištění při které se uplatňuje chemické působení čistící lázně a kinetický pohyb částic buzených ultrazvukovým generátorem. Další výhoda je v možnosti použití netoxických a biologicky odbouratelných prostředků a roztoků určených k čištění. Při použití ultrazvukové čističky získáme značnou úsporu manuální práce, pracovního času a výdajů za čistící prostředky. V některých případech je použití ultrazvuku jediným možným způsobem jak efektivně daný předmět vyčistit. Ultrazvukové čištění nezná nepřístupná místa a proto je využívané v oborech, kde je vysoký standard čištění podmínkou úspěšné práce.

EKONOMICKÉ

 • kvalitní ultrazvukové čištění šetří Vaše peněžní prostředky
 • životnost čištěných předmětů se díky jemnému čištění prodlužuje
 • rychlost čištění ultrazvukem

JEDNODUCHÉ

 • jednoduchá instalace
 • jednoduchá obsluha
 • bezúdržbové zařízení
 • bez speciálního školení obsluhy

Princip čištění ultrazvukem

Klasické čištění, které je neodmyslitelnou součástí každého výrobního procesu, manipulace s nástroji a materiálem se vykonává velmi pracně, málo efektivně, přičemž hygiena práce a bezpečnost práce jsou jen zřídkakdy na žádoucí úrovni. Tyto nevýhody do značné míry odstraňuje použití ultrazvuku při čištění.

Při použití ultrazvuku se čas čištění výrazně zkracuje. Dalšími efekty je výrazné zvýšení kvality čištění v porovnání s klasickými způsoby, odstranění namáhavé práce, možnost čištění otvorů v malých prostorech, slepých otvorů, tvarově složitých předmětů apod...

UZ čistící zařízení se skládá z čistící vany, UZ generátoru a měniče

Ultrazvukový měnič, napájený z generátoru transformuje vysokofrekvenční energii na akusticko mechanické kmity. Absorbční látky - tedy medium a čištěné díly v důsledku předmětné absorbce způsobují změnu ultrazvukové energie na tepelnou. tím je vysvětleno zahřívání media při provozu. Vlivem změny teplot mezi čištěným předmětem a nečistotou dochází v místě jejich styku k částečnému oddělen, a tak se dostává čistící medium mezi stykové místa čištěného předmětu a nečistoty. Vniknutím čistícího media mezi nečistotu a plochu čištěného předmětu se rozrušují postupně síly vážící tyto dvě části k sobě, až k úplnému oddělení. Vlivem podtlaku na místech s uvolněnou soudržností kapalinových molekul dochází k porušení celistvosti kapaliny, následkem toho je, že vznikají v čistícím mediu bubliny. V následující půlperiodě přechází okamžitá hodnota střídavého tlaku v kapalině přes nulovou hodnotu do kladných hodnot, čímž se vzniklé bubliny uzavřou a stlačí. Prudkým stlačením kulové bubliny vzniknou v jejím středu kulové vlny s vysokou mechanickou energií (několik tisíc atmosfér), které definitivně poruší vazbu mezi čištěným předmětem a nečistotou. Tento jev nazýváme kavitací. Kavitace ne vždy úplně oddělí nečistoty od čištěného předmětu.

Volba pracovní kapaliny

 • čistícího media je jedním z nejdůležitějších faktorů, který má vliv na ultrazvukové čištění. Čištění je v podstatě fyzikálně-chemický proces, který probíhá na rozhraní povrchu čištěného předmětu a kapaliny. Kapalina rozpouští nečistoty, resp. s nimi reaguje. Kavitace, vznikající v ozářeném roztoku rozrušuje nečistoty, pomáhá k jejich odplavení v důsledku mísícího účinku ultrazvuku. Použití kapaliny - volba čistícího media závisí od druhu nečistoty a materiálu čištěného předmětu. Mnoho čistících procesů je nejefektivnějších při vyšších teplotách, což u některých zařízení umožňuje přídavné topení nebo teplou vodou
 • čistící chemické roztoky podporují kavitaci, snižují povrchové napětí vody, uvolňují a slučují oddělené nečistoty
 • na rozdíl od jiných čistících metod snižuje spojení chemického prostředku a ultrazvuku délku čistícího procesu až o 90%. V závislosti na znečištění trvá proces několik minut.

Uplatnění čištění ultrazvukem

Využití v domácnosti je velmi široké. Brýle, nůžky, hřebeny, šperky, mince, CD,DVD, nářadí, zubní protézy, čištění složitých součástek, sklo, porcelán, plasty, starožitnosti,...

Kanceláře

Více než 36% nás nosí brýle a stěžuje si na komplikace s jejich čištěním. Problémy s umaštěnými zašpiněnými brýlemi Vám odpadnou použitím ultrazvukové čističky, vyvinuté právě za tím účelem. Kvalitně vyčištěné brýle by neměly být výsledkem pouze návštěvy u optika. Dále je možné ji použít na čištění rýsovacích potřeb, mincí, per, CD, DVD, atp.

Kadeřnictví, kosmetické ústavy

Ultrazvukové čističky dokonale vyčistí nůžky, pilníky, hřebeny, kartáče, pinzety, vašim zákazníkům můžete nabídnout dokonalé vyčištění a odmaštění brýlí, šperků, náramků, řetízků. Čistí se i skleněné a porcelánové misky, či zanešené trysky rozprašovačů.

Nemocniční zařízení

V naší nabídce jsou ultrazvukové čističky ELMASONIC S - analogové - frekvence 37 kHz a ultrazvukové čističky EMAG. Intenzivní mytí chirurgických a lékařských nástrojů, mikroinstrumentů, endoskopů a dalších chirurgických nástrojů, sítek apod. před sterilizací.
POUZE ČISTÉ INSTRUMENTARIUM LZE DOSTATEČNĚ BEZPEČNĚ STERILIZOVAT!

Zubní ordinace

POUZE ČISTÉ INSTRUMENTARIUM LZE DOSTATEČNĚ BEZPEČNĚ STERILIZOVAT!
Ultrazvukové čističky dokonale vyčistí veškeré nástroje, používané v zubních ordinacích, navíc se používají k čištění zubních protéz, můstků, rovnátek....

Autoservisy

Ultrazvukové čističky ulehčí veškeré ruční čistící a odmašťovací práce. Trysky, svíčky, sítka, pružiny, spojovací materiály, lanka,. Veškeré čištění je možné provádět pomocí ultrazvuku. Čištění je navíc výhodné tím, že nehrozí žádné mechanické poškození výrobku (tyto čističky dodáváme i výrobcům zbraní, kde jsou požadavky na výsledný efekt velmi náročné). Žádný složitý tvar není pro ultrazvuk překážkou.

Čištění CD a DVD

Ultrazvukové čištění CD a DVD je ne téměř, ale zcela dokonalé. Nehrozí žádné nebezpečí mechanického poškození. Tam kde je pohyb dat na těchto médiích hodně frekventovaný dochází dotykem a pohybem v každém prostředí zákonitě ke znečištění těchto nosičů, které může mít za následek a chyby v načítání dat.

Počítačové firmy

Kromě dokonalého čištění CD a DVD, jsou ultrazvukové čističky použitelné k čištění tištěných spojů, drobných kovových či plastových, tvarově složitých součástí. Nehrozí žádné mechanické poškození.

Zlatnictví, hodinářství

Dokonalé čištění bez hrozby mechanického poškození. Žádné složité tvary, či těžce dostupné povrchy nejsou pro ultrazvuk problémem. Čistí i mikronástroje, pinzety... (Dodáváme tato zařízení pro čištění i mikrochirurgických nástrojů).

Hotely

Při zvyšování komfortu pro hosty hotelu, je často nabízena možnost využít ultrazvukovou čističku k vyčištění brýlí, šperků, náramků, .Více než 36% nás nosí brýle a jistě této možnosti využije i personál hotelu.

Servis jízdních kol

Ultrazvukové čističky lze použít k čištění silně znečištěných kovových, či plastových dílů, vč. jejich odmaštění. Řetězy, ložiska, osičky......to vše bez mechanického poškození ultrazvuk vyčistí (tyto čističky dodáváme i výrobcům zbraní, kde jsou požadavky na výsledný efekt velmi náročné).

Zbraně, střelnice

Ultrazvukové čističky v kombinaci se speciálním konzervačním koncentrátem vyčistí každý složitý povrch, bez nebezpečí jakéhokoliv mechanického poškození. Čistí, nejen kovové díly, ale i plastové součásti. K čištění zbraní jsou velmi výhodné.

Potápěči

Využití ultrazvukového čištění k dokonalému odstranění nečistot hlavně u ventilů dýchacích přístrojů. 

Domovy důchodců

Využití ultrazvukového čištění je velmi široké. V domovech důchodců a pečovatelských domech hlavně k čištění zubních protéz, nůžek, pinzet, pilníků,..a dalších instrumentů, včetně využití k čištění brýlí.

Zámečnictví, instalatérství

Ultrazvuk dokonale vyčistí zanesená sítka, sifony, části ventilů, včetně možnosti odmaštění. Všechny kovové a plastové díly složitých tvarů, bez nebezpečí mechanického poškození. Spojovací materiál, zanešená šroubení. Používá se k podobným procesům i při čištění autodílů, zbraní..

Galerie

Ultrazvukové čističky
Ultra Klar Profi 5305 - 1,6l
čistící koncentrát Optoclean 1 litr
Ultra Klar Home - 0,6 l
IN297340
Image

Kontakt

Husova 96
675 31 Jemnice
inoptik@inoptik.cz
607 090 612
568 423 713