Kontaktní čočky

Kontaktní čočka je moderní optická zdravotní pomůcka určená k nasazení přímo na oční rohovku. Slouží především ke korekci optických vad zraku, jako jsou krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus nebo presbyopie. Také má funkci ochrannou při některých očních onemocněních, nebo kosmetickou v případě změny barvy oka při použití barevné kontaktní čočky.

 • Dnes jsou kontaktní čočky pro mnohé nositele plnohodnotnou náhradou za v některých situacích nevyhovující brýle nebo i potřebným doplňkem k nošení brýlí. V současné době se kontaktní čočky stávají čím dál více používané u lidí v presbyopickém věku, neboť jsou i v provedení jak bifokálním tak multifokálním.
 • Kontaktní čočky existují již od konce 19. století, za několik desítek let se ale díky modernějším technologiím značně změnily. Dají se dělit podle mnoha kritérií. To nejzákladnější dělení je dělení podle materiálu na dvě velké skupiny - tvrdé a měkké kontaktní čočky. Dále např. podle doby nošení, tedy jak dlouho lze jednu čočku využívat, a četnosti výměny - jak často se z oka musí vyjímat, jestli ji lze nosit jen přes den nebo kontinuálně i přes noc. (čerpáno z Wikipedie)

 

Základní typy kontaktních čoček


Tvrdé kontaktní čočky

 • skleněné a PMMA (tvrdé, plynům nepropustné)
 • RGP ("rigid gas permeable", neboli tvrdé plynopropustné)

Tvrdé kontaktní čočky jsou většinou určeny pro dlouhodobější nošení, např. roční.

+ Výhody

Díky své neporozitě nepřijímají chemikálie a výpary. Vstřebání takových sloučenin jinými druhy čoček může být problém pro ty, kdo jsou pravidelně vystaveni chemickým procesům.
Jsou také schopné nahradit přirozený tvar rohovky novým odrazivým povrchem. Díky tomu poskytuje obyčejná sférická tvrdá čočka dobrou úroveň vidění u lidí s astigmatismem nebo narušeným tvarem rohovky jako je keratoconus (vyklenutí rohovky).

- Nedostatky

Tvrdé čočky (PMMA) nepropouští žádný kyslík k rohovce, což může způsobit několik záporných klinických účinků, protože oko potřebuje neustále dýchat.
Při první aplikaci jsou tvrdé čočky navíc často nepohodlné a žádají si delší období přizpůsobení, než je dosaženo optimálního pohodlí. Pravidelně se musí kontrolovat zdravý průběh užívání těchto čoček.

 

Měkké kontaktní čočky

 • hydrogelové
 • hybridní (silikon-hydrogelové)

Od roku 1999 jsou některé druhy silikon-hydrogelových kontaktních čoček s vysokou propustností pro kyslík schváleny pro prodloužené nošení, tedy pro nošení i přes noc, pro delší než denní.

Výhody

Výhodou měkkých kontaktních čoček je hlavně vysoká propustnost kyslíku přes vlastní materiál k rohovce, a to zejména u silikon-hydrogelových kontaktních čoček, kde je propustnost zajištěna dlouhými silikonovými řetězci.
Při první aplikaci do oka jsou díky jemnému materiálu téměř okamžitě pohodlné.

Nevýhody

Měkké kontaktní čočky jsou z „náchylnějšího" materiálu, který se nošením rychle opotřebovává. Je třeba je pravidelně měnit, protože se na nich tvoří lipidové a bílkovinné usazeniny ze slzného filmu. Nesprávným užíváním (přenášením) nebo výběrem čočky mohou nastat komplikace. (čerpáno z Wikipedie)

 

Dělení podle četnosti výměny


Měkké kontaktní čočky mají různé životnosti:

 • denní - ráno se nasadí a večer vyhodí
 • čtrnáctidenní a měsíční - každý večer se z oka vyjímají a vkládají do roztoku na kontaktní čočky pro desinfekci a opětovné získání vlhkosti (pokud nejsou pro kontinuální nebo prodloužené nošení).
 • čtvrtletní nebo i roční.

Tvrdé kontaktní čočky propustné pro plyny jsou velice trvanlivé, mohou vydržet i několik let bez výměny. 

 

Vlastnosti kontaktních čoček


Doba nošení
Každý model kontaktních čoček je určen pro určitý režim nošení, tzn., po jak dlouhou dobu může být čočka v kuse nasazena na oku.

Denní režim nošení

Čočka by měla být na oku nasazena max. 16 hodin denně (u některých modelů je tato doba vzhledem k nízké propustnosti pro kyslík omezena i na 10 hodin). Kontaktní čočka s denním režimem nošení se ráno nasadí do oka a večer uloží do roztoku pro opětovné nasazení druhý den.

Režim prodlouženého nošení

Prodlouženého nošení je povoleno u některých kontaktních čoček, které se nosí v denním režimu a mají vysokou propustnost pro kyslík. Čočky s prodlouženým režimem nošení se dají nosit i přes noc, ale maximálně 6 dní v kuse. Zároveň se tímto nošením zkracuje celkový čas použitelnosti čočky (např. u měsíčních se o týden zkrátí).

Kontinuální nošení

Kontaktní čočky pro kontinuální nošení je možné nosit přes den i noc celou dobu jejich použitelnosti (např. měsíční 30 dní a nocí nepřetržitě). Toto nošení by určitě mělo být schváleno očním odborníkem, nevyhovuje každému oku.

Četnost výměny

Četnost výměny určuje, jak dlouho je jedna kontaktní čočka použitelná, kolik dní je možné ji nosit.
Měkké kontaktní čočky mají různé životnosti:

 • denní - ráno se nasadí a večer vyhodí
 • čtrnáctidenní a měsíční - každý večer se z oka vyjímají a vkládají do roztoku na kontaktní čočky pro desinfekci a opětovné získání vlhkosti (pokud nejsou pro kontinuální nebo prodloužené nošení).
 • čtvrtletní nebo i roční

Tvrdé kontaktní čočky propustné pro plyny jsou velice trvanlivé, mohou vydržet i několik let bez výměny. 

 

Péče o kontaktní čočky


Komplikace
Komplikacemi způsobenými nošením kontaktních čoček je postiženo asi 4 % jejich uživatelů, v dnešní době se však ve většině případů jedná o nedodržení základních pravidel hygieny nebo přenášení kontaktních čoček uživatelem.

Péče o kontaktní čočky

Čištění čoček je velmi důležité pro zdraví vašich očí. V současné době je díky víceúčelovým roztokům péče o čočky výrazně jednodušší než tomu bývalo v minulosti.


Hlavní zásady péče o čočky:

 • před každou manipulací s čočkami si vždy umyjte ruce
 • každý den používejte pro uložení čoček čerstvý roztok
 • pouzdro na kontaktní čočky vyměňujte jednou za 30 dnů
 • po použití láhev s roztokem zavřete
 • v případě výrazně zarudlých očí nebo zvýšené citlivosti na světlo nebo jakýchkoli jiných potíží nenasazujte čočky a okamžitě navštivte odborníka
 • čočky a pouzdro na čočky nikdy neoplachujte vodou z vodovodu
 • roztok na čočky neřeďte ani ho opakovaně nepoužívejte
 • kontaktní čočky neuchovávejte ve fyziologickém roztoku. Tento roztok vaše čočky nevydezinfikuje

 

Historie kontaktních čoček


Prvním materiálem určeným pro výrobu kontaktních čoček bylo sklo. Na začátku 20. století byly v Německu a v USA provedeny pokusy o výrobu kontaktních čoček z celuloidu. Kvůli nestabilitě a měkkosti materiálu nebyly tyto kontaktní čočky příliš dlouho aplikovány.

Ve 40. letech 20. století byl vynalezen polymethylmethakrylát (PMMA), byly to první sklerální kontaktní čočky z plastu. Čočky z PMMA měly jeden zásadní nedostatek - přes čočku nebyl k rohovce propouštěn téměř žádný kyslík, což mohlo způsobit různé nepříznivé klinické dopady.

Od konce 70. let byla vyvinuta řada pro plyn propustných a přitom tuhých materiálů, které tento problém překlenuly. Tyto polymery jsou souhrnně označovány jako "RGP" (rigid gas permeable), což znamená tuhé pro plyn propustné kontaktní čočky. PMMA i RGP čočky mohou být označeny jako tvrdé kontaktní čočky.

Od 60. let 20. století byly vyráběny kontaktní čočky z hydrofilních gelů s vyšším obsahem vody - měkké kontaktní čočky. Tento vynález proslavil Českou republiku, protože objeviteli hydrofilních gelů jsou: prof. Wichterle, ing. Lím a Dr. Dreifus. Díky kontaktním čočkám z tohoto materiálů se rapidně zvýšil počet nositelů kontaktních čoček, protože kontaktní čočky z hydrofilních gelů zvýšili pohodlí při nošení.

Zatím nejnovějším objevem jsou tzv. všebohaté hydrogelové kontaktní čočky se silikony - tyto kontaktní čočky se svými vlastnostmi nejvíce podobají živé tkáni, propustnost pro plyny je nižší než u RGP kontaktních čoček. Tyto čočky jsou dosud nejlépe vyhovující požadavkům, jež jsou na čočky kladeny. Vývoj pokračuje dodnes.