13. 01. 2015

Galileo Galilei, Johannes Kepler a Issac Newton

Dalekohled neboli teleskop byl prvně objeven na počátku sedmnáctého století, a to víceméně náhodou. Hans Lippershey, nizozemský optik, se podíval na věž vzdáleného kostela přes dvě čočky, a tak zjistil, že se mu obraz kostela zvětšil, že se přiblížil. Nedlouho po holandském optikovi zase italský hvězdář a fyzik Galileo Galilei použil dalekohled tak, že jím pohlédl na oblohu a mohl tak blíže zkoumat své astrologické objekty.  Galilei pomocí zdokonaleného dalekohledu, složeného ze spojky a rozptylky, učinil řadu převratných objevů, jako jsou Jupiterovy měsíce a skvrny na Slunci. Avšak při pozorování Slunce si nechránil zrak a oslepl.  O vývoj dalekohledu se dále zasadili německý matematik, astrolog a astronom Johannes Kepler, jenž použil dvou spojek pro křížový obraz,  a  Sir Isaac Newton, anglický fyzik, matematik, astronom, filozof, teolog a alchymista, který dalekohled obohatil o vyduté zrcadlo.

Optický přístroj dalekohled tedy slouží k pozorování velmi vzdálených, nebo slabě zářících objektů. Dalekohled bývá obvykle složen z objektivu, okuláru, případně dalších optických článků. Většina dalekohledů pracuje na stejném principu, a to tak, že se uvnitř tubusu vytváří skutečný obraz pozorovaného předmětu, jejž spojeným okulárem máme možnost pozorovat stejně jako s pomocí lupy.  Hlavními parametry dalekohledů jsou světelnost a zvětšení. Podle konstrukce objektivu se dalekohledy dělí na refraktory, jejichž objektiv je tvořen čočkou, nebo soustavou čoček a reflektory, jejich objektiv tvoří zrcadlo. Dalekohledy dle využití můžeme rozdělit na dalekohledy astronomické, dalekohledy zaměřovací a geodetické, divadelní kukátka, triedry a další.

U nás si vyberete ze široké nabídky dalekohledů. Monokulární dalekohled je kapesního typu, je vhodný pro turistiku a slouží pro pozorování přírody nebo sportovních utkání jedním okem.  Nabízené binokulární dalekohledy jsou určeny pro pozorování oběma očima – růžné typy využijí turisté, myslivci, pozorovatelé letadel, astronomové, námořníci, nebo policisté. Sortiment dále obsahuje dalekohledy pozorovací, jež jsou určeny milovníkům přírody, ornitologům, myslivcům, sportovním střelcům. Nesmíme zapomenout na nabídku hvězdářských a divadelních dalekohledů, včetně veškerého příslušenství.

Články