30. 01. 2015

Ultrazvukové čištění

Je v současné době nejprogresivnější technologií odstraňování volně přilnutých nečistot na předmětu. Tato metoda spočívá v kombinaci chemicko-mechanického čištění při které se uplatňuje chemické působení čistící lázně a kinetický pohyb částic buzených ultrazvukovým generátorem. Další výhoda je v možnosti použití netoxických a biologicky odbouratelných prostředků a roztoků určených k čištění. Při použití ultrazvukové čističky získáme značnou úsporu manuální práce, pracovního času a výdajů za čistící prostředky. V některých případech je použití ultrazvuku jediným možným způsobem jak efektivně daný předmět vyčistit. Ultrazvukové čištění nezná nepřístupná místa a proto je využívané v oborech, kde je vysoký standard čištění podmínkou úspěšné práce.

EKONOMICKÉ

- kvalitní ultrazvukové čištění šetří Vaše peněžní prostředky
- životnost čištěných předmětů se díky jemnému čištění prodlužuje
- rychlost čištění ultrazvukem

DOKONALÉ

- ultrazvukový čistící proces je velice efektivní
- odpadá mechanické opotřebení, vznikající třeba při kartáčování
- stejně kvalitně vyčistí i složité, členité, nedostupné plochy

JEDNODUCHÉ

- jednoduchá instalace
- jednoduchá obsluha
- bezúdržbové zařízení
- bez speciálního školení obsluhy

Princip čištění ultrazvukem

Klasické čištění, které je neodmyslitelnou součástí každého výrobního procesu, manipulace s nástroji a materiálem se vykonává velmi pracně, málo efektivně, přičemž hygiena práce a bezpečnost práce jsou jen zřídkakdy na žádoucí úrovni. Tyto nevýhody do značné míry odstraňuje použití ultrazvuku při čištění.

Při použití ultrazvuku se čas čištění výrazně zkracuje. Dalšími efekty je výrazné zvýšení kvality čištění v porovnání s klasickými způsoby, odstranění namáhavé práce, možnost čištění otvorů v malých prostorech, slepých otvorů, tvarově složitých předmětů apod...

UZ čistící zařízení se skládá z čistící vany, UZ generátoru a měniče.

Ultrazvukový měnič, napájený z generátoru transformuje vysokofrekvenční energii na akusticko mechanické kmity. Absorbční látky - tedy medium a čištěné díly v důsledku předmětné absorbce způsobují změnu ultrazvukové energie na tepelnou. tím je vysvětleno zahřívání media při provozu. Vlivem změny teplot mezi čištěným předmětem a nečistotou dochází v místě jejich styku k částečnému oddělen, a tak se dostává čistící medium mezi stykové místa čištěného předmětu a nečistoty. Vniknutím čistícího media mezi nečistotu a plochu čištěného předmětu se rozrušují postupně síly vážící tyto dvě části k sobě, až k úplnému oddělení. Vlivem podtlaku na místech s uvolněnou soudržností kapalinových molekul dochází k porušení celistvosti kapaliny, následkem toho je, že vznikají v čistícím mediu bubliny. V následující půlperiodě přechází okamžitá hodnota střídavého tlaku v kapalině přes nulovou hodnotu do kladných hodnot, čímž se vzniklé bubliny uzavřou a stlačí. Prudkým stlačením kulové bubliny vzniknou v jejím středu kulové vlny s vysokou mechanickou energií (několik tisíc atmosfér), které definitivně poruší vazbu mezi čištěným předmětem a nečistotou. Tento jev nazýváme kavitací. Kavitace ne vždy úplně oddělí nečistoty od čištěného předmětu.

Volba pracovní kapaliny

- čistícího media je jedním z nejdůležitějších faktorů, který má vliv na ultrazvukové čištění. Čištění je v podstatě fyzikálně-chemický proces, který probíhá na rozhraní povrchu čištěného předmětu a kapaliny. Kapalina rozpouští nečistoty, resp. s nimi reaguje. Kavitace, vznikající v ozářeném roztoku rozrušuje nečistoty, pomáhá k jejich odplavení v důsledku mísícího účinku ultrazvuku. Použití kapaliny - volba čistícího media závisí od druhu nečistoty a materiálu čištěného předmětu. Mnoho čistících procesů je nejefektivnějších při vyšších teplotách, což u některých zařízení umožňuje přídavné topení nebo teplou vodou

  • čistící chemické roztoky podporují kavitaci, snižují povrchové napětí vody, uvolňují a slučují oddělené nečistoty.
  • na rozdíl od jiných čistících metod snižuje spojení chemického prostředku a ultrazvuku délku čistícího procesu až o 90%. V závislosti na znečištění trvá proces několik minut.

Uplatnění čištění ultrazvukem

Využití v domácnosti je velmi široké. Brýle, nůžky, hřebeny, šperky, mince, CD,DVD, nářadí, zubní protézy, čištění složitých součástek, sklo, porcelán, plasty, starožitnosti,...

Kanceláře

Více než 36% nás nosí brýle a stěžuje si na komplikace s jejich čištěním. Problémy s umaštěnými zašpiněnými brýlemi Vám odpadnou použitím ultrazvukové čističky, vyvinuté právě za tím účelem. Kvalitně vyčištěné brýle by neměly být výsledkem pouze návštěvy u optika. Dále je možné ji použít na čištění rýsovacích potřeb, mincí, per, CD, DVD, atp.

Kadeřnictví, kosmetické ústavy

Ultrazvukové čističky dokonale vyčistí nůžky, pilníky, hřebeny, kartáče, pinzety, vašim zákazníkům můžete nabídnout dokonalé vyčištění a odmaštění brýlí, šperků, náramků, řetízků. Čistí se i skleněné a porcelánové misky, či zanešené trysky rozprašovačů.

Nemocniční zařízení

V naší nabídce jsou ultrazvukové čističky ELMASONIC S - analogové - frekvence 37 kHz a ultrazvukové čističky EMAG
Intenzivní mytí chirurgických a lékařských nástrojů, mikroinstrumentů, endoskopů a dalších chirurgických nástrojů, sítek apod. před sterilizací.
POUZE ČISTÉ INSTRUMENTARIUM LZE DOSTATEČNĚ BEZPEČNĚ STERILIZOVAT!

Zubní ordinace

POUZE ČISTÉ INSTRUMENTARIUM LZE DOSTATEČNĚ BEZPEČNĚ STERILIZOVAT!
Ultrazvukové čističky dokonale vyčistí veškeré nástroje, používané v zubních ordinacích, navíc se používají k čištění zubních protéz, můstků, rovnátek....

Autoservisy

Ultrazvukové čističky ulehčí veškeré ruční čistící a odmašťovací práce. Trysky, svíčky, sítka, pružiny, spojovací materiály, lanka,. Veškeré čištění je možné provádět pomocí ultrazvuku. Čištění je navíc výhodné tím, že nehrozí žádné mechanické poškození výrobku (tyto čističky dodáváme i výrobcům zbraní, kde jsou požadavky na výsledný efekt velmi náročné). Žádný složitý tvar není pro ultrazvuk překážkou.

Čištění CD a DVD

Ultrazvukové čištění CD a DVD je ne téměř, ale zcela dokonalé. Nehrozí žádné nebezpečí mechanického poškození. Tam kde je pohyb dat na těchto médiích hodně frekventovaný dochází dotykem a pohybem v každém prostředí zákonitě ke znečištění těchto nosičů, které může mít za následek a chyby v načítání dat.

Počítačové firmy

Kromě dokonalého čištění CD a DVD, jsou ultrazvukové čističky použitelné k čištění tištěných spojů, drobných kovových či plastových, tvarově složitých součástí. Nehrozí žádné mechanické poškození. 

Zlatnictví, hodinářství

Dokonalé čištění bez hrozby mechanického poškození. Žádné složité tvary, či těžce dostupné povrchy nejsou pro ultrazvuk problémem. Čistí i mikronástroje, pinzety... (Dodáváme tato zařízení pro čištění i mikrochirurgických nástrojů). 

Hotely

Při zvyšování komfortu pro hosty hotelu, je často nabízena možnost využít ultrazvukovou čističku k vyčištění brýlí, šperků, náramků, .Více než 36% nás nosí brýle a jistě této možnosti využije i personál hotelu.

Servis jízdních kol

Ultrazvukové čističky lze použít k čištění silně znečištěných kovových, či plastových dílů, vč. jejich odmaštění. Řetězy, ložiska, osičky......to vše bez mechanického poškození ultrazvuk vyčistí (tyto čističky dodáváme i výrobcům zbraní, kde jsou požadavky na výsledný efekt velmi náročné).

Zbraně, střelnice

Ultrazvukové čističky v kombinaci se speciálním konzervačním koncentrátem vyčistí každý složitý povrch, bez nebezpečí jakéhokoliv mechanického poškození. Čistí, nejen kovové díly, ale i plastové součásti. K čištění zbraní jsou velmi výhodné. 

Potápěči

Využití ultrazvukového čištění k dokonalému odstranění nečistot hlavně u ventilů dýchacích přístrojů. 

Domovy důchodců

Využití ultrazvukového čištění je velmi široké. V domovech důchodců a pečovatelských domech hlavně k čištění zubních protéz, nůžek, pinzet, pilníků,..a dalších instrumentů, včetně využití k čištění brýlí. 

Zámečnictví, instalatérství

Ultrazvuk dokonale vyčistí zanesená sítka, sifony, části ventilů, včetně možnosti odmaštění. Všechny kovové a plastové díly složitých tvarů, bez nebezpečí mechanického poškození. Spojovací materiál, zanešená šroubení. Používá se k podobným procesům i při čištění autodílů, zbraní..

Články

Kvalitní mikroskop je dnes dostupný každému

Laboratoře, studentské učebny, některé domácnosti a specializovaná pracoviště se ...

Údržba mikroskopů

Mikroskop, obdobně jako každý jiný přesný přístroj, vyžaduje údržbu. Pochopitel ...

Desatero pro správné používání mikroskopu

Při mikroskopování zásadně sedíme, a to tak, abychom hrudníkem netlačili na desk ...

Speciální mikroskopické metody

Valná vetšina mikroskopických pozorování je prováděna na klasických optických sv ...

Zobrazovací metody v optické mikroskopii

Mikroskopové metody se vyvíjely postupně a v řadě případů byl jejich rozvoj podm ...

Srovnání čipových technologií (CCD × C-MOS)

CCD (charge coupled device) a C-MOS (complementary metal oxide semiconductor) js ...

Oblast využití mikroskopu s ohledem na jeho název

Optický mikroskop, Fluorescenční mikroskop, Ultramikroskop, Elektronový mikros ...

Slovník pojmů v mikroskopii

Co znamená polní číslo? Co je rozlišovací schopnost objektivu? V jakém vztahu je ...

Co vše lze pod mikroskopem pozorovat

Obecně lze říci, že objekty pro pozorování pod mikroskopy se nazývají preparáty. ...

Začínáme s mikroskopem

V podstatě každý z nás se již s mikroskopem setkal. Stalo se tak s největší prav ...

Popis mikroskopu

Chceme-li zřetelně vidět malý předmět, přibližujeme ho k oku. Zvětšujeme tak zor ...

Historie mikroskopu

Kdo z nás, pro které se stal optický mikroskop neodmyslitelným, každodenním pomo ...

Noční vidění a jeho používání

Jelikož na trhu je již nespočet přístrojů pro noční vidění, připravil jsem si pr ...

Upřesnění pojmů ve věci zaměřovačů zbraně konstruovaných na principu noktovizorů (zaměřovačů nočního vidění) dle znění zákona 119/2002 Sb.

Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem vnitra a Policií ČR vydalo spol ...

Digitální noční vidění a použití v lovecké praxi

U digitálního nočního vidění se velmi dlouze a bouřlivě diskutuje o smyslu použi ...

Rudy Project: Čočky podle atmosférických podmínek

Barva čoček hraje rozhodující roli v míře propustnosti světla. Různé odstíny a h ...

Rudy Project: Polarizované čočky

Vždy na vrcholu technologie, čočky Rudy Project nabízí optickou čirost a fyzic ...

Rudy Project: Hydrofobní čočky

Nové vysoce pokročilé čočky Polar2FX Hydrotek byly navrženy a vytvořeny tak, aby ...

Rudy Project: Technologie slunečních brýlí

Proč vybrat právě sluneční brýle Rudy Project? Jde o kvalitní sluneční brýle vyr ...

Rudy Project: Samozabarvovací čočky

ImpactX čočky změní odstín, když se liší světelné podmínky a tím neomezeně chrán ...

Zeiss: Řada dalekohledů Victory RF

Vidět, zaměřit, zamířit - jednoduchý vzorec poskytovaný dalekohledy Victory RF. ...

Zeiss: Řada dalekohledů Terra ED

Vezměte do pole větší výkon. Dalekohledy Terra ED kombinují Schott ED optiku a Z ...

Zeiss: Řada dalekohledů Conquest HD

Řada prémiové optiky poskytuje prvotřídní zážitek spojení se světem přírody. Při ...

Zeiss: Řada dalekohledů Victory HT

Transmise až 95% a více - tento revoluční jas vám umožní objevovat přírodu ve zc ...

Zeiss: Řada puškohledů Victory Diarange

Modely Victory Diarange kombinují vlastnosti prémiových puškohledů s inovativní ...

Zeiss: Řada puškohledů Victory Varipoint iC

Modely Victory Varipoint poskytnou jasný obraz ve vysokém rozlišení a jsou vho ...

Zeiss: Řada puškohledů Victory FL Diavari

Puškohledy Victory FL Diavari jsou speciální dvěma způsoby. Na jedné straně je t ...

Zeiss: Řada puškohledů Conquest DL

Nová řada puškohledů Conquest Dl je aktualizací osvědčeného konceptu Duralyt a n ...

Zeiss: Řada puškohledů Victory HT

Řada puškohledů Zeiss Victory HT představuje dosud nevídanou úroveň jasu a přesn ...

Zaměřeno na značku: Yukon

Společnost Yukon Advanced Optics Worldwide byla založena v roce 1998 na základě ...

Zaměřeno na značku: Vixen

Vixen Co., Ltd vyrábí nejuznávanější řadu dalekohledů a montáží v Japonsku 1949 ...

Zaměřeno na značku: Unidive

Již více než 25 let společnost Unidive nabízí své služby jako profesionální výro ...

Zaměřeno na značku: Tusa

Tabata Co., Ltd je mezinárodní výrobce sportovních potřeb se sídlem v Tokiu. Záv ...

Zaměřeno na značku: Swarovski

Každá firma potřebuje stabilní bezpečné základy, na kterých může stavět. U SWARO ...

Zaměřeno na značku: Sky-Watcher

Společnost Sky-Watcher je přesvědčena, že první dalekohledy pro začátečníky by m ...

Zaměřeno na značku: Red Bull

Rakouská společnost Michael Pachleitner Group se sídlem v Grazu se více než 50 l ...

Zaměřeno na značku: Pulsar

Společnost Yukon Advanced Optics Worldwide byla založena v roce 1998 na základě ...

Zaměřeno na značku: Omegon

Soukromí zákazníci i obchodníci se mohou spolehnout na značku Omegon pro širokou ...

Zaměřeno na značku: NiteSite

Společnost NiteSite USA provedla zásadní změnu ve výrobě nočního vidění tím, že ...

Zaměřeno na značku: Nikon

Společnost Nikon je světovým lídrem v oblasti sportovní optiky a je celosvětově ...

Zaměřeno na značku: Night Owl

Společnost Night Owl má desítky let zkušeností a mnoho technologických odborných ...

Zaměřeno na značku: National Geographic

National Geographic je vynikající partner společnosti Bresser, který se nejvíce ...

Zaměřeno na značku: Motic

Společnost Motic byla založena v roce 1988 jako hi-tech průmyslový podnik spe ...

Zaměřeno na značku: Meopta

Společnost Meopta, založena roku 1933 pod názvem Optikotechna, je nadnárodní spo ...

Zaměřeno na značku: Levenhuk

Levenhuk je významný americký výrobce optických přístrojů (mikroskopů, teleskop ...

Zaměřeno na značku: Kowa

Od svého vzniku v roce 1946 společnost Kowa kombinuje elektroniku, mechanickou k ...

Zaměřeno na značku: Intraco Micro

Společnost INTRACO MICRO spol s.r.o. navazuje na mnohaletou úspěšnou tradici tuz ...

Zaměřeno na značku: Fomei

Společnost FOMEI byla založena v roce 1990. Její činnost je převážně zaměřena na ...

Zaměřeno na značku: Dioptra

Dioptra, a. s. Turnov je optická firma, která navazuje na stoletou tradici op ...

Zaměřeno na značku: Delta Optical

Značka Delta Optical byla založena v roce 2002 lidmi, kteří se zajímají o optic ...

Zaměřeno na značku: Celestron

Již více než 50 let firma Celestron vytváří desítky revolučních nových produktů, ...

Zaměřeno na značku: Bresser

Bresser založil Josef Bresser v roce 1957. Společnost se začala specializovat na ...

Zaměřeno na značku: B&S

Společnost Breitfeld & Schliekert GmbH byla založena v roce 1927 na pevných ...

Zaměřeno na značku: Arsenal

Společnost ARSENAL s.r.o. byla založena v roce 1993. Za více než  20 let svého p ...

Zaměřeno na značku: Adidas

Značky Adidas group se vzájemně jedinečným způsobem doplňují a pomáhají sportovc ...

Řada slunečních brýlí Red Bull SPORTS TECH

Kolekce Sports-Tech nabízí technickou, sportovní ale také velmi barevnou řadu br ...

Řada slunečních brýlí Red Bull LIFE TECH

Kolekce Life-Tech nabízí nejvyšší úroveň pohodlí ve spojení s inovativními mater ...

Řada slunečních brýlí Red Bull HIGH TECH

Kolekce High-Tech nabízí nejvyšší technologickou preciznost v kombinaci s půs ...

Technologie brýlí Adidas

Technologie čoček Adidas

Bez ohledu na světelné podmínky nabízí light stabilizing technology™ (lst™) stab ...

Vlastnosti čoček Adidas

Efekt zjasnění i při velké absorpci světla, dokonalá ochrana...

Dioptrická korekce Adidas

Koncept pro dioptrie společnosti adidas zaručuje sportovcům a sportovkyním jasné ...

Swarovski: Přiblížení vzdálených cílů

Věžička paralaxy, balistická věžička, balistický program a dodávané samolepky pa ...

Swarovski: Dokonalost vtělená do propracovaného příslušenství

Design a funkci lze označit za pokročilé pouze v případě, že koncept produktu i ...

Swarovski: Dokonalost vyjádřená zpracováním materiálů

Vše, co dobře vypadá, musí také poskytovat dobrý pocit. Proto ve společnosti SWA ...

Swarovski: Dokonalost vyjádřená ergonomickým designem

Optimální funkce při používání lze dosáhnout pouze kombinací optického výkonu a ...

Swarovski: Dokonalost dosahována přesností

Společnost SWAROVSKI OPTIK věnovala vývoji a vytváření optických zařízení nejvyš ...

Naháňka: Nové výzvy pro člověka a technologii

Ve střední Evropě došlo v posledních letech k velkému nárůstu populace divokých ...

Princip společnosti SWAROVSKI OPTIK

Společnost SWAROVSKI OPTIK považuje tradici, originalitu, povědomí o kvalitě, po ...

Swarovski: Dokonalost odhalují optické výkony

Srdcem každého produktu SWAROVSKI OPTIK je jeho optika. Různé požadavky na využ ...

Kdy není možné uplatňovat reklamaci u nočního vidění

Z technologických a fyzikálních důvodů není možné...

Platba zaměstnaneckými benefity Sodexo, Benefity a.s., Edenred, Benefity PLUS nebo šeky

Přijímáme následující poukázky a benefity.

Čištění ultrazvukem

Čištění ultrazvukem je v současné době nejprogresivnější technologií...

Jak vybrat dalekohled

Základní desatero výběru správného dalekohledu -Triedru.

Jak pečovat o optiku

Údržba optiky je velice důležitá.

Oční optika zahrnuje také měření zraku

Každý, kdo navštíví oční optiku poprvé, by měl vědět, jak je na tom se svým zrak ...

Brýle versus kontaktní čočky

Vyzveme-li na souboj příznivce dioptrických brýlí a příznivce kontaktních čoček.

Mikroskop je používanou pomůckou v laboratořích i učebnách

Mikroskop – neboli drobnohled – je optický přístroj, který se používá pro zobraz ...

Dalekohled vyvinuli

Dalekohled vyvinuli Galileo Galilei, Johannes Kepler a Issac Newton.

Technické parametry dalekohledu

Zvětšení, průměr objektivu, ...

Triedr

Triedr (binokulár) je přenosný dalekohled.

Vybavení pro astrofotografii

Zájem o fotografie astronomických objektů se dramaticky zvýšil.

Pozorovací dalekohled

Lze rozdělit podle typu objektivu na achromáty a apochromáty.

Binokulární dalekohled

Jsou určeny pro pozorování oběma očima.

Monokuláry

Jako monokulární dalekohledy označujeme malé kapesní dalekohledy...

Petriho miska

Petriho miska je mělká skleněná nebo plastová kruhová miska.

Kondenzor

Kondenzor je větší spojná čočka nebo soustava čoček...

Mikroskop, česky též drobnohled

Mikroskop, česky též drobnohled, je optický přístroj pro zobrazení malého sledov ...

Čtecí brýle - "hotovky" - Ano či ne?

Každý z nás jednoho dne pocítí, že pro něj není čtení tak samozřejmou a pohodlno ...

Divadelní kukátka

Chodíte rádi do divadla? Máte občas problém s tím, co se děje na jevišti a nechc ...

Chraňte oči před UV zářením

Kvalitní sluneční brýle nejsou jen módním doplňkem, ale potřebnou pomůckou chrán ...

Brýle Adidas

Sluneční brýle Adidas jsou oblíbenou značkou sportovců a aktivních lidí.

Plavecké dioptrické brýle

Plavecké brýle jsou nezbytnou pomůckou pro plavce jak kondiční, tak rekreační.

Lennonky

Brýle Lennonky proslavil legendární člen skupiny Beatles John Lennon.

Proč je důležité nosit sluneční brýle?

Ultrafialové paprsky jsou ty paprsky, které se nalézají ve světelném spektru těs ...

Mikroskopy pro každého

Mikroskopy jsou velmi oblíbenou pomůckou k pozorování mikrosvěta.

Co je PRESBYOPIE?

Co je PRESBYOPIE?

Presbyopii nazýváme českým názvem VETCHOZRAKOST.